aandoeningen Informatie

Hoge bloeddruk bij de kat

Waarom zou je dat laten meten?

Je merkt er als katteneigenaar meestal weinig tot niets van als je kat een te hoge bloeddruk heeft, tot er ernstige schade ontstaat: plotselinge blindheid of een hersenbloeding..

Meten = weten! Het is verstandig om bij elke kat vanaf 8 jaar minimaal 1x per jaar de bloeddruk op te meten. Hoe ouder de kat, hoe groter de kans wordt op een verhoogde bloeddruk. Op tijd ontdekken betekent minder kans op ernstige complicaties. Een hoge bloeddruk is meestal goed te behandelen. De kattendokter aan huis heeft een betrouwbare bloeddrukmeter. Katten tolereren de bloeddrukmeting meestal prima. De bloeddrukmeting duurt meestal maar een paar minuten. Thuis meten = minder stress = minder foutieve metingen!

Waarom juist bij oudere katten de bloeddruk meten?

Net als bij de mens geldt bij de kat: hoe ouder, hoe meer kans op een hoge bloeddruk. Oudere katten hebben vaker aandoeningen die samen kunnen gaan met een te hoge bloeddruk. 1 op de 5 katten met een chronisch nierprobleem en 1 op de 5 katten met een te snel werkende schildklier hebben een te hoge bloeddruk. Een andere oorzaak voor hoge bloeddruk bij de kat is hyperaldosteronisme. Een tumor in de bijnier maakt dan teveel aldosteronhormoon aan. Het kaliumgehalte in het bloed gaat omlaag. Als er een hoge bloeddruk wordt gemeten, is het raadzaam om ook een bloedtest te doen. Soms is er geen oorzaak te vinden voor de hoge bloeddruk.

De bloeddrukwaardes van de kat:

We kijken naar de bovendruk: normaal is een bovendruk van 135-140 mmHg. Bij een bovendruk tussen 150 en 160mmHg spreken we van een licht verhoogde bloeddruk. Tussen 160 en 180 mmHg betekent een matig verhoogde bloeddruk, met een matig verhoogd risico op orgaanschade. Een bovendruk van 180mmHg of meer noemen we sterk verhoogd, met een grote kans op problemen.

Wat merkt een kat van een hoge bloeddruk?

Vaak niets. Sommige katten lijken hoofdpijn te hebben. Ze zitten niet zo lekker in hun vel als voorheen, ze zijn wellicht wat slomer of trekken zich meer terug. Plotselinge blindheid of plotselinge hersenverschijnselen (zoals wankel lopen, scheve kop of epileptische aanvallen) zijn de ernstigste gevolgen. Ook de nieren en het hart kunnen schade oplopen: daarom meet ik bij een kat die een hartruis ontwikkelt, ook de bloeddruk.

De behandeling van een hoge bloeddruk:

Amlodipine (Amodip®) is het medicijn waarmee we de kat met een hoge bloeddruk behandelen. Na 7 tot 14 dagen meten we de bloeddruk weer, indien nodig verhogen we de dosering of, als dat niet voldoende werkt, voegen medicatie toe. Bij de meeste katten lukt het om de bloeddruk onder controle te krijgen. De symptomen kunnen soms volledig verdwijnen, vaker moet de kat leren leven met de restschade (overigens kunnen katten blind vaak voldoende kwaliteit van leven hebben).