Privacyverklaring

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt nu dezelfde privacywetgeving. Deze wetgeving geldt ook voor dierenartsen. Steeds wanneer ik uw dier onderzoek of behandel, ontstaat een behandelovereenkomst. Ik werk volgens de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (versie 2018).

Om mijn werk als dierenarts goed te kunnen uitvoeren, maak ik gebruik van software van het bedrijf Idexx-Animana. De gegevens die ik op het digitale klantdossier invoer zijn: naam, adres, telefoonnummer(s) en emailadres.

Aan dit klantdossier wordt een patiëntkaart gekoppeld, met de volgende gegevens van de kat: naam, geslacht, geboortedatum, ras, kleur, chipnummer, soort vacht, welke verzekering (indien er een verzekering voor gezondheidskosten is afgesloten) en om een herinnering te kunnen sturen wanneer nodig de vaccinatiegegevens (welk vaccin, op welke datum gegeven) en de medische gegevens (ook die van een eventuele vorige dierenarts, indien u die opvraagt en naar info@kattendokteraanhuis.nl laat mailen).

Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandelend en alléén aan derden verstrekt indien u daar toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld om in het laboratorium een bloedtest te kunnen laten uitvoeren, of om u door te kunnen verwijzen naar een specialist. Ook de verzekeraar van uw kat kan verzoeken de medische gegevens in te zien.

Ik ben wettelijk verplicht om medische gegevens en fiscale gegevens (zoals facturen) een bepaalde tijd te bewaren.

U heeft ten allen tijde het recht om de NAW- en medische gegevens in te zien en door te laten sturen naar een andere partij. U heeft het recht om de persoonsgegevens te laten veranderen, aanvullen of verwijderen.

Op deze website zijn social media buttons opgenomen, om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door een code die wordt aangeleverd door de social media netwerken. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Deze website werkt zelf niet met cookies.